Aleksi Pulkkanen

Co-Founder and COO of Agendium Ltd
Agendium News
Added to category

Mikä on Tietosuojamalli?

Tietosuojamalli.fi on selainkäyttöinen palvelu tietosuojatyön hallintaan ja uuteen EU:n laajuiseen tietosuoja-asetukseen vastaamiseen. Se tarjoaa valmiin projektisuunnitelman, jonka avulla kuljette askel askeleelta kohti GDPR-vaatimustenmukaisuutta. Ymmärrät vaatimukset, saat selkeän suunnitelman tietosuojatyöhön sekä työkalut kollegoidesi osallistamiseen hommiin.

Miksi Tietosuojamallia tarvitaan (nyt)?

Uusi GDPR-asetus astuu voimaan 05/2018 ja tuo paljon uutta henkilötietojen käsittelyyn. Se vaatii paitsi teknologista kehittämistä myös kulttuurillista muutosta siihen, miten ihmisten henkilötietojen keräämiseen ja käsittelyyn suhtaudutaan.

Asetus mm. laajentaa rekisteröityjen oikeuksia roimasti ja siirtää todistustaakan tietosuojavaatimusten noudattamisesta viranomaiselta rekisterin pitäjälle. Tämä kaikki tarkoittaa, että organisaatiot joutuvat kiinnittämään enemmän huomiota tietosuojaan liittyviin käytäntöihinsä sekä niiden kattavaan dokumentointiin ja ohjeistamiseen. Yleisemmin tavoitteena on parantaa EU-kansalaisen tietosuojaan liittyviä oikeuksia sekä harmonisoida kuluttajasuojaa EU-alueella.

Riippuen organisaation nykyisestä tietosuoja-asioiden tasosta, uutta opeltavaa, tekemistä ja huolehdittavaa on yleensä joko paljon tai erittäin paljon. Töiden aloittamisella alkaa olla kiire, jotta vältytään paniikinomaiselta tuskatilalta ensi keväänä. 

Riippuen organisaation nykyisestä tietosuoja-asioiden tasosta, uutta opeltavaa, tekemistä ja huolehdittavaa on yleensä joko paljon tai erittäin paljon.

Tietosuojamalli on luotu, jotta liikkeelle ei tarvitse lähteä tyhjästä. Jokaisen ei ole järkevää kaivaa 100-sivuista pdf-asetusta esiin ja lähteä etsimään teille tärkeimpiä kohtia sieltä. Me olemme tehneet tämän pohjatyön. Tietosuojamallin avulla pääset hyvin liikkeelle ja saat teeman itse haltuun. Koulutusta ja konsultointia voit myöhemmin käyttää tarvittavissa avainkohdissa.

Jatka eteenpäin, jos haluat tietää palvelun toiminnasta hieman tarkemmin.

Miten Tietosuojamalli toimii?

Tietosuojamalli tarjoaa teille valmiiksi osiin jaotellun pohjasisällön, joka tekee tietosuojan hahmottamisen helpommaksi.

GDPR-asetuksessa osa vaatimuksista liittyy rekistereihin, osa kumppanien suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn, osa tietojärjestelmiin, ja niin edelleen. Yhtenä klönttinä kokonaisuutta on vaikeaa hahmottaa, mutta osiin paloiteltuna työstä tulee selkeämpää.

Kun luot oman Tietosuojamalli-tilin, saat tässä kirjoituksessa kuvatunlaisen mallipohjan, jonka kautta voit lähteä edistämään tietosuojatyötä seuraavasti:

1. Hahmota tietosuojan kokonaisuus työpöydältä

Tietosuoja voi tuntua aluksi hankalasti hahmotettavalta teemalta. Yhteen listaan runtattu ja melko vaikeasanaisesti kirjoitettu GDPR-asetus ei tätä yhtään helpota.

Tietosuojamallissa tietosuoja on jaettu pienempiin palasiin. Tietojärjestelmät, kumppanit, rekisterit, turvallisuustoimenpiteet, vaikutustenarvioinnit... Ne ovat kaikki tärkeitä osasia hyvässä tietosuojan hallinnassa. Tietosuojamallin avulla ymmärrät heti, mitä kunkin osa-alueen suhteen on syytä käydä läpi ja dokumentoida.

Tietosuojamallin työpöytä listaa tietosuojan avainasiat ja näyttää avointen asioiden määrät

Tietosuojamalli sisältää kattavan pohjasisällön, josta saat esimerkiksi valmiin projektisuunnitelman koko tietosuojatyöhön sekä omat tarkistustehtävät jokaista tietojärjestelmää, kumppania, rekisteriä, jne. kohtaan. Myös virallinen asetusteksti on jokaisessa kohdassa aina kätesi ulottuvilla. Sen varmistaa ilmainen Tietosuojatieto.fi-sivusto ja suorat linkitykset sen artikkeleihin Tietosuojamalli-palvelusta.

2. Etene valmiin projektisuunnitelman avulla

Tietosuoja on laaja kokonaisuus, jota lähestytään usein kouluttautumalla tai ottamalla konsultti neuvomaan, miten pitäisi toimia. Emme halua väheksyä näitä lähestymistapoja, mutta näissäkin tilanteissa varsinaiset toimenpiteet (omien tietosuojakäytäntöjen muodostaminen, dokumentointi, opettaminen henkilöstölle, jne.) jäävät lopulta omille harteille.

Laajasta teemasta voi olla omin avuin vaikeaa saada kiinni. Tietosuojamalli antaa valmiin projektisuunnitelman, joka antaa hyväksi todetun järjestyksen ja askeleet, joiden kautta kohti GDPR-vaatimustenmukaisuutta kuljetaan.

Kun etenette fiksusti, tietosuojatyö muodostaa ymmärrettävän kokonaisuuden, joka on helppoa opettaa muillekin. Haltuunne ei synny vaan epämääräistä kasaa erilaisia dokumentteja ja palaverimuistiinpanoja. Tietosuojan perusteet ovat yhteiset jokaiselle organisaatiolle, joten valmista projektisuunnitelmaa kannattaa hyödyntää.

Aleksi Pulkkanen

Aleksi is an expert in methods and digital apps for project work. He's a M.Sc. in Industrial Engineering and the Co-founder and COO of Agendium Ltd.
Agendium News
Added to category
Keskustelua artikkelista
Mikä on Tietosuojamalli?
Lisää lukemista kategoriasta
Agendium News

Käyttöehdot päivittyivät - Lue tiivistelmä muutoksista

Osana Agendium-palvelujen kehittämistä selkeytämme käyttöehtoja ja vahvistamme palvelinympäristöämme. Seuraavassa kerromme uusista käyttöehdoista, sekä uudesta entistä tehokkaamasta teknisestä tuotantoympäristöstä.

Ismo Paananen

Co-Founder and CEO of Agendium Ltd
Agendium News
Lisätty kategoriaan
Lue kirjoitus  

Microsoft: Älä käytä Internet Exploreria oletusselaimena

Suurin osa moderneista verkkopalveluista ei enää toimi kunnolla Internet Explorer -selaimella. Microsoft suosittelee IE:tä käytettävän ainoastaan yhteensopivuustyökaluna järjestelmien kanssa, jotka eivät muuten toimi.

Aleksi Pulkkanen

Co-Founder and COO of Agendium Ltd
Agendium News
Lisätty kategoriaan
Lue kirjoitus  

Uusia kirjautumistapoja julkaistu + muita kuulumisia

Lomakausien lähestyessä halusimme käydä läpi viimeaikojen kehitystoimia tiimissämme. Olemme laajentaneet reilusti kirjautumiskäytäntöjä, josta tarkempaa kuvausta tässä kirjoituksessa. Tämä työ auttaa meitä syksyllä laajentamaan kirjautumispuolta entisestään ja kehittämään esimerkiksi käyttäjien hallintaa - asioita, jotka ovat tärkeitä kaikille asiakkaillemme. Tässä kirjoituksessa myös yleisiä uutisia eri Agendium-palvelujen kehityksestä.

Aleksi Pulkkanen

Co-Founder and COO of Agendium Ltd
Agendium News
Lisätty kategoriaan
Lue kirjoitus