Koulutus  
Projektipäällikön vinkkikirja

50+ ammattilaisten vinkkiä projektinhallintaan

Projekti on mikä tahansa ponnistus, jolla on selkeä tavoite. Projektista puhutaan etenkin silloin, kun tavoitteen saavuttaminen vaatii merkittävästi ponnistelua ja suunnittelua. Yksittäisen helpon tehtävän voi "vaan tehdä pois", mutta suunnittelmallinen ja tavoitteellinen työskentely vaatii projektinhallintaa.

Projekteissa ei siis ole mitään mystistä. Jokainen meistä tekee projekteja. Onpa laskettukin, että neljäsosa maailman (jep, koko maailman) bruttokansantuotteesta kuluu erilaisiin projekteihin. Jotta nämä melko merkittävät ponnistukset tehtäsiin tehokkaasti, tarvitaan projektinhallintaa.  

Projektinhallintaa voi tehdä monin eri tavoin. Aloitetaanko kaikki työ heti vai jaotellaanko projekti osiin? Kuka hoitaa mitäkin? Mitkä tehtävät riippuvat toisistaan? Tämän tyylisiin asioihin vastaa projektipäällikkö nojaten jonkinlaiseen projektinhallintasysteemiin. Nykyään on menty paljon ketterien toimintatapojen suuntaan ja digitaaliset projektinhallintatyökalut ovat yleisesti käytettyjä. Systeemit ja työkalut antavat kuitenkin vain reunaviivoja ja voivat hoitaa osan asioista, mutta paljon jää projektipäällikön harkintaan.

Näin pääsemme liikkeelle. Sinulla on tavoite, jonka haluat saavutta. Sen saavuttamiseksi tarvitaan työtä - se on projektisi. Projektin toteuttamiseksi parhaalla mahdollisella tavalla tarvitaan monien vaiheiden suorittamista - suunnittelua, tiimin  valintaa, ajanhallintaa, johtamista, digityökalujen käyttöönottoa ja niin edelleen. Tavoitteenasi on saavuttaa tavoite suunnitelman mukaisesti halutulla laadulla, aikataululla ja kustannuksilla.

Tämä ei ole yksinkertainen homma. Tämä e-kirja antaa sinulle yli 50 arvokasta vinkkiä, jotka projektinhallinnan ammattilaiset ovat todenneet tärkeiksi. Jokaisesta projektinhallinnan osa-alueesta saat lisäksi lyhyen kuvauksen, joka antaa perusymmärryksen aiheesta. Alussa myös saat perehdytyksen yleisimpien projektinhallintasysteemien lähestysmistapoihin, jotka ovat kehittyneet vuosien testauksen seurauksena.

E-kirja sisältää

Lataa tämä E-kirja

Voit ladata tämän sisällön myös koneellesi näissä muodoissa:

Tekijät ja käyttö

E-kirjan on tuottanut Agendium Oy ja Aleksi Pulkkanen. Voit käyttää sisältöä vapaasti, kunhan linkität alkuperäiseen lähteeseen.

Toivottavasti nautit lukemisesta! Palautetta voit lähettää osoitteeseen tiimi@agendium.com